Lapsed ja turvaline internet  
 

 

Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas on tekkinud täiesti uued suhtluskeskkonnad, milleks vanemad pole osanud oma lapsi ette valmistada ega oska ka reageerida ohumärkidele, kuna jäävad sageli tehniliste oskuste poolest oma lastele alla. Viimane puudutab ka lastega töötavaid spetsialiste: pedagooge, sotsiaaltöötajaid, psühholooge jt. Eestis on viimastel kuudel ilmnenud mitmed drastilised juhtumid, kus lapsed on kannatanud küberruumis neid ära kasutanud libaidentiteediga kurjategijate ohvriks.

Projekti eesmärgiks on teavitada lastega töötavaid spetsialiste uuest interneti teel levivast väärkohtlemise liigist, anda teadmisi lapse abistamise kohta, vahetada kogemusi, kuidas teha paremini laste ja vanemate hulgas teavitustööd

 

23.-24. märtsil 2009 toimus Tartus seminar, kus laste väärkohtlemisega tegelevad spetsialistid Venemaalt, Valgevenest, Gruusiast, USAst vahetasid kogemusi; käsitleti laste väärkohtlemist internetis.

 

22. mail 2009 toimub internetiohutust käsitlev seminar Jõhvis koostöös Ida Viru lastekaitsespetsialistide ja Tartu Laste Tugikeskuse spetsialistide osavõtul.

 

27. mail 2009 toimub seminar Viljandis Tartu Laste Tugikeskuse spetsialistide ja  Viljandi Nõustamise ja Õpiabi keskuse  „Vasem Parem” koostöös, kus antakse interneti ohutusest teadmisi Viljandi maakonna lastega töötavate spetsialistidele.

 

Projekti finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu.