Ei ole üksi ükski maa  
 

 

Projekt viiakse läbi koostöös Ida-Viru Maavalitsuse ja MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskusega 1.septembrist 2008 kuni 1.septembrini 2009. Projekti sihtgrupiks on Ida-Virumaa väärkoheldud lastega töötavad spetsialistid: valdade sotsiaaltöötajad, lastekodude personal, meedikud, politseitöötajad, pedagoogid, psühholoogid, prokurörid, MTÜ-de personal, üldsus (lapsevanemad, õpilased). Projekti eesmärgiks on töökogemuste vahetamine väärkoheldud laste abistamise alal, koolituste ja supervisioonide läbi viimine, laste väärkohtlemise preventsiooniks ja tööks väärkoheldud laste peredega sobivate kirjalike materjalide välja andmine ja levitamine.

Projekti finantseerivad Hasartmängumaksu Nõukogu ja rahvusvaheline organisatsioon ISPCAN.