Võidan oma viha II

Projekt "Võidan oma viha II " on rühmatöö vormis läbi viidav programm, mis toetub kognitiiv-käitumisteraapia teooriatele ja mille aluseks on võetud agressiivsuse leevendamise treeningprogramm ALT. Õpilased õpivad rühmatöö käigus ära tundma ja hindama negatiivseid emotsioone esile kutsuvaid mõtteid. Rühmatöö käigus on võimalik saada teadmisi, kuidas teised inimesed erinevaid olukordi näevad ja tõlgendavad ja selle kaudu õppida teisi paremini mõistma. Oluline on õppida märkama ise enda vihatunde esmaseid sümptomeid ja erinevaid sekkumisi harjutada. Õpitakse mõistma, et viha tundmine on normaalne ja sellele ei pea järgnema rünnak. Kõigil on õigus olla vihane, aga oma viha on võimalik õppida kontrollima. Viha kontrollimine on väga vajalik oskus, sest kontrollimata viha muutub kergesti agressiivseks käitumiseks, mis teeb halba nii endale kui ka teistele. Inimesed, kes ei suuda oma viha talitseda, ei ole halvad, neid lihtsalt ei ole õpetatud oma negatiivseid emotsioone kontrollima. Mõistlikum on ise oma viha kontrollida,kui lasta tekkida olukorral, et viha kontrollib meid.

Viha kontrollimine on õpitav ja harjutatav. Antud projekti raames on kaasatud lapsed kelle rühmatöö läiviimisel on ülioluline kahe rühmajuhi oslemine. Kaks rühmajuhti suudavad tagada iga lapse kaasatuse ja grupi edukuse.

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu