Esileht

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida tel. 7484 666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamis teenuse raames. 

 

Meie tegemisi saad jälgida ka Facebook´i vahendusel

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida koolitusi:

Lähemate koolituste kohta vt koolitused

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST