Uudised

 

Aastast 2021 saavad tasuta teenust lapsed, kes pöörduvad meile Tartu linna lastekaitse kaudu.

 

TÄIENDAVAD VÕIMALUSED

1. Perearsti Teraapiafond

Perearsti Teraapiafondi kaudu on võimalik perearstidel patsiente meie teenustele suunata.

       2. Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut.

           Sellisel juhul tasub teenuse eest nende kohalik omavalitsus.

        3. Ohvriabi rahastab suunatud perede nõustamisteenust. 

       4. Osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid

HINNAD 

Nõustamine 42.-EUR (60min)

 

 

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusi

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST