Esileht

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamisteenuse raames. 

Tartu Laste Tugikeskuse Koolituskeskus kutsub õpikotta

21 - 22 MARTS 2016, TARTU

Lahutavate ja lahus elavate vanemate nõustamine
Lektor: Samuel Schürer
Adleri koolkonna individuaalnõustamisega tegelev terapeut.

 
Samuel Schürer on Eestis läbi viinud koolitusi sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning psühholoogidele, käesoleval ajal on tal erapraksis Slovakkias. Samuel Schürer osaleb superviisorina Tallinna Ülikooli rahvusvahelise ja kultuuridevahelise kogemuse koolitusprogrammis ning juhendab mitmeid Euroopa nõustamise ja teraapia koolitusprogramme.( http://www.counseling.sk/#!samuel/c10ir)

Osavõtuks palume registreeruda:
Tartu Laste Tugikeskuse tel. 7484666 või e-posti teel: ch.abuse@online.ee

Pole päris tavaline, et vanemad, kes on abielu lahutamas või elavadki lahus, pöörduvad ise nõustamisele. Seda tüüpi nõustamine pole reeglina vabatahtlik, kuna vanemad saadetakse nõustamisele kohtu korraldusel. Nõustaja satub seeläbi ebameeldivasse olukorda, kus peab tegema mõlemat – nii andma kohtule vanemate kohta hinnangu kui ka püüdma samal ajal sõlmida konstruktiivse lepingu ekspartnerite vahel ja aitama neil olla oma lapsele hea lapsevanem.

Töötoas räägitakse:

kuidas kliente enda poole võita, et nad nõustuksid toetava nõustamisega,

kuidas seada nõustamise eesmärke ja milliseid meetodeid kasutada,

kuidas parandada vanemate arusaamist ja teadlikkust negatiivsest mõjust lastele, kui vanemad laste pärast tülitsevad või lapsi kasutades omavahelisi erimeelsusi klaarivad,

kuidas vanemad saaksid teha koostööd, et oma laste vajadusi arvestada.

Käsitletakse nõustamise struktuuri ja protsessi ja demonstreeritakse mitmeid tehnikaid.

Rollimängudes mängitakse läbi esimesed nõustamisseansid lahutavate klientidega.

Räägitakse erinevatest paaride konstellatsioonidest, kuidas hinnata konflikte ja ressursse, lähtudes kummagi vanema isikupärast ja nende suhete tekkimise ja kulgemise loost.

Õpikoda toimub loengute ja rühmatööde vormis. (koolitusel järeltõlge eesti keelde, hind sisaldab kohvipause, materjale).

Osalemise kohta väljastatakse tunnistus.

Maksumus: Kuni 10 märtsini 125 EUR

loe lähemalt rubriigist UUDISED

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusilähemalt koolituste kohta vt rubriigist koolitused.

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST