Esileht

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamisteenuse raames. 

Laul teeb rõõmsaks lapse meele

ja mõjub stressimaandavalt emale.

Alates 7. detsembrist toimub

Tartu Laste Tugikeskuses,

Kaunase pst 11-3

esmaspäeviti kell 11.00 tasuta

beebide lauluring (3 - 15 kuu vanustele).

Juhendab muusikaõpetaja

Madli Zobel.

Täpsem teave 7 484 666 ja

Ch.abuse@online.ee

Beebiringi toimumist rahastab Tartu linn

Erivajadusega noor ja probleemne seksuaalne käitumine

Kutse infopäevale

     Olete oodatud osalema infopäevale 27.oktoobril 2015, mis toimub Tartu hotellis kl 10.00 - 17.00 seoses projekti „Erivajadustega noor ja probleemne seksuaalne käitumine”lõppemise ja selle käigus väljaantud metoodilise juhendmaterjali tutvustamisega. Kõik infopäeval osalejad saavad endale juhendmaterjali.

Päevaplaan

10.00 – 10.15  Projekti tutvustamine. Malle Roomeldi, psühhoterapeut, projektijuht.

10.15  – 11.15 Vaimupuudega lapse seksuaalne areng. Lemme Haldre, psühhoterapeut.

11.15  – 12.15 Vaimupuudega lapsega seksuaalsusest rääkimine. Eha Berezjuk, psühhoterapeut.

12.15  – 13.15 Lõuna

13.15 –  14.15 Vaimupuudega laste ja noorte probleemne seksuaalne käitumine. Malle Roomeldi,     

                         psühhoterapeut.

14.15 –  15.45 Töölehtede tutvustamine ja juhtumite arutelu. 

15.45  – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.00  Juhtumite arutelu

Oma osalemisest palume teatada 23. oktoobriks Tartu Laste Tugikeskuse e-posti aadressile

ch.abuse@online.ee või  telefonil 7 484 666. Osalemine infopäeval on tasuta. 

Children and youth with special needs, suffering from problems of sexual behavior

Information Day

Invitation

 

You are invited to take part in Information Day on October 27th 2015 in Hotel Tartu at 10 AM – 5 PM. Conclusions will be made about the project “Children and youth with special needs, suffering from problems of sexual behavior”, and published methodological material will be introduced. Each participant will get a personal copy of the methodological material.

 

Timetable

 

10.00 – 10.15 Introduction of the project. Malle Roomeldi, psychotherapist, project manager.

10.15 – 11.15 Sexual development of children with special mental needs. Lemme Haldre, psychotherapist.

11.15 – 12.15 Talking about sexuality with a child of special mental needs. Eha Berezjuk, psychotherapist.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Problematic sexual behaviour of children with special mental needs. Malle Roomeldi, psychotherapist.

14.15 – 15.45 Introducing worksheets. Case analysis

15.45 – 16.00 Coffee break.

16.00 – 17.00 Analysis of cases.

 

Please notify Tartu Child Support Centre about your participation by October 23rd by e-mail: ch.abuse@online.ee or by phone 7 484 666. Participation is free of charge.

 

Projekti rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 programmist „Kodune ja sooline vägivald“

loe lähemalt rubriigist UUDISED

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusilähemalt koolituste kohta vt rubriigist koolitused.

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST