Esileht

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamisteenuse raames. 

Varajase märkamise oskuste suurendamine ja lapse väärkohtlemise ennetamine

 29.september  2015, Võru, Võru Kesklinna Kool Vabaduse 12 

Koolituspäev on suunatud lastega töötavatele spetsialistidele,koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituspäeva viivad läbi Tartu Laste Tugikeskuse lastepsühholoogid-psühhoterapeudid.

Registreerimiseks palume teatada e-mailile: ch.abuse@online.ee, teemaks märkida “Koolitus Võrus“. Vastus registreerimise kohta garanteerib koha koolitusel. Koolitus on rahastatud läbi MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis".

loe lähemalt rubriigist UUDISED

Tartu Laste Tugikeskuse Koolituskeskus 

kutsub 20.-21. oktoobril 2015 toimuvale koolitusele

Teismeliste nõustamine

Toimumiskoht: Tartu

Koolitusele on oodatud lastega töötavad spetsialistid

Koolituse viib läbi Samuel Schürer

loe lähemalt rubriigist UUDISED

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusilähemalt koolituste kohta vt rubriigist koolitused.

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST