Hinnalised hetked lapsega

Projekt „Hinnalised hetked lapsega” on kohaliku suunitlusega sotsiaal-hariduslik projekt, mis on mõeldud Tartu linna ja maakonna sotsiaal-majanduslikku riskigruppi kuuluvatele peredele, kus on kuni 15 kuu vanuseid lapsi. Projekt toetab perede paremat toimetulekut, et vältida laste väärkohtlemist ja traumasid. 

 

Käesolev projekt abistab vanemaid oma lapsi õigesti hooldama, arendama, sotsialiseerima, õnnetusi vältima, et lastest kasvaksid terved ja elus toime tulevad, optimistlikud ühiskonna edasiviijad.

Suure väärkohtlemise riskiga väikelapsed ja nende vanemad omandavad grupitöö kaudu (2 gruppi kumbki 12 regulaarset kohtumist) teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas oma last paremini ja teda vääralt kohtlemata kasvatada. Grupitöö koosneb lühikesest temaatilisest loengust, mille viib läbi Tartu Laste Tugikeskuse psühholoog. Loengu lõpul toimub arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine. Grupitöö teise osa moodustab muusikalis-rütmiline tegevus vanemale ja beebile. Vestluse ja arutelude käigus selgub ka individuaalnõustamise vajadus.

Antud tegevus aitab tugevdada vanemaks olemise oskusi, õpetab üksteist toetama ning vähendab väärkohtlemise riske. Pikemas perspektiivis saavad nendest peredest hästi toime tulevad leibkonnad, kus laps areneb nii emotsionaalselt – füüsiliselt kui ka sotsiaalselt vastavalt eale.

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu