Spetsialist muutuvas ajas

Tartu laste tugikeskus alustab uue projektiga "Spetsialist muutuvas ajas" . Projekti käigus toimuvad koolitused, mis käsitlevad kultuuridevahelisi erinevusi ja piiriüleseid probleeme peredes. Samuti käsitletakse usulisi ja kultuurilisi iseärasusi nõustamistöös. Esimese 2 päevase koolituse läbiviijaks on TÜ dotsent Olga Schihalejev. Kaks järgmist koolituspäeva käsitlevad tööd traumatiseeritud lastega. Lisaks toimuvad juhtumi arutelud ja supervisoonid. Projekti toetab Hasartmängumaksu nõukogu.

 

20. jaanuaril 2017 toimub Tartu Laste Tugikeskuse ruumides Kaunase pst. 11-3 koolitus „Seksuaalselt väärkoheldud laps asenduskodus”. Koolitus toimub projekti „Spetsialistid muutuvas ajas” raames Koeru perekodu töötajatele.

 

Koolitust rahastab Hasartmängumaksu nõukogu ja viivad läbi kliinilised psühholoogid-psühhoterapeudid Eha Berezjuk, Malle Roomeldi ja Lemme Haldre.

 

Toiminud koolitus

 

Usuliste ja kultuuriliste eripäradega arvestamine psühholoogilisel nõustamisel

 

Toimumisaeg: 4. oktoobril, 26. oktoobril, 3. novembril

 

Toimumiskoht: Tartus, Tartu hotell, Soola 3

 

Koolituspäeva kestus 10.00 – 17.00

 

 

 

1. päev (Olga Schihalejev)

 

Kultuuriline identiteet

 

Kultuuridevahelised erinevused

 

Religioonid Eestis ja Süürias

 

Radikaliseerumine

 

2. päev (Olga Schihalejev)

 

Kultuuridevahelisest psühholoogiast

 

Usuliste ja kultuuriliste eripäradega arvestamine

 

3. päev (Aita Keerberg, Lemme Haldre, Malle Roomeldi, Eha Berezjuk)

 

·        Traumatiseeritud inimese reaktsioonid;

 

·        traumatiseeritud lapse emotsioonide käsitlemise iseärasused;

 

·        traumatiseeritud lapse abistamine.

 

 Olga Schihalejev - Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent, kes on uurinud usulist, rahvuslikku ja kultuurilist mitmekesisust Eestis.

 

Aita Keerberg - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, õpetanud peamiselt arste, sotsiaaltöötajaid ja psühholooge perekonnapsühholoogia ja pereteraapia, psühholoogilise nõustamise, kriisi-ja katastroofipsühholoogia alal.

 

Lemme Haldre – kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskuses.

 

Malle Roomeldi - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskuses.

 

Eha Berezjuk – kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskus.