Projekt „Alternatiivsed meetodid töös väärkoheldud lastega

Projekt „Alternatiivsed meetodid töös väärkoheldud lastega” 1. 01. 2017 – 31. 12. 2017

Partnerid: Tartu Laste Tugikeskus (Eesti), Kalliolan Nuoret RY (Soome), Дзецi – не для насiлля (Valgevene), Stottesenter mot Incest (Norra).

Väärkoheldud ja seksuaalselt ekspluateeritud lastega töötavad spetsialistid vahetavad teadmisi ja kogemusi, kuidas lapsi kõige tulemuslikumalt aidata. Projekti raames toimub 3-päevane seminar Valgevenes; 4 Valgevene ja 6 Eesti spetsialisti ühiskülastus Soome asutustesse Tyttöjen talo, Suomen Punainen Risti ja perede nõustamiskeskuses; 2-päevane õpikoda Eestis, lektorid Norrast.
Projekt omab struktuurilist mõju, selle tulemusena täieneb väärkoheldud ja riskigruppi kuuluvate laste ning nende pereliikmetega tehtava töö metoodika. Koolitused parandavad lastega tegelevate multidistsiplinaarsete spetsialistide teadmisi ja oskusi väärkohtlemise ohvrite abistamise võimalustest, mis omakorda aitab luua tõhusamalt toimivat võrgustikku. Koostöövõrgustik võimaldab ühelt poolt aidata tulemuslikumalt ohvrit ja teisalt ellu viia ennetuspoliitikat. Projekt aitab ellu viia Lapse õiguste tagamise strateegiat.