Projekt „Agressiivsuse leevendamise treening”

Projekt  „Agressiivsuse leevendamise treening”on mõeldud H. Masingu kooli keskastme õpilastele.  Programm toetub kognitiiv - käitumisteraapia teooriatele ja aluseks on võetud agressiivsuse leevendamise treeningprogramm ALT.  Õpilased õpivad ära tundma ja hindama negatiivseid emotsioone esile kutsuvaid mõtteid, saavad teadlikumaks, kuidas teised inimesed erinevaid olukordi näevad/tõlgendavad ja õpivad teisi paremini mõistma. Õpivad märkama iseenda vihatunde esmaseid sümptomeid ja saavad harjutada erinevaid toimetulekustrateegiaid. Õpilased mõistavad, et viha tundmine on normaalne ja sellele ei pea järgnema rünnak. Kõigil on õigus olla vihane, aga oma viha on võimalik õppida kontrollima. Viha kontrollimine on väga vajalik oskus, sest kontrollimata viha muutub kergesti agressiivseks käitumiseks, mis teeb halba nii endale kui ka teistele. Inimesed, kes ei suuda oma viha talitseda, ei ole halvad, neid lihtsalt ei ole õpetatud oma negatiivseid emotsioone kontrollima. Mõistlikum on ise oma viha kontrollida, kui lasta tekkida olukorral, et viha kontrollib meid.

Viha kontrollimine on õpitav ja harjutatav!

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu