Projekt „Valguskiir pimeduses”/"The ray of hope"

Tänu Estiko-Plastar AS toetusele saab Tartu Laste Tugikeskus aidata tõhusamalt lapsi ja nende peresid. Olles aidanud lapsi ja nende peresid juba üle 26 aasta, näeme, et praegusel äreval ajal on vajadus abi järele märgatavalt kasvanud. Rohkem on depressioonis, ärevaid ning ennast vigastavaid lapsi.

 

Projekt „Valguskiir pimeduses” loodab olla valguskiireks murelikele ja abivajavatele lastele, et neist võiksid saada elujaatavad täiskasvanud; lapsevanematele, õpetades neile vanemlikke oskusi, et katkestada nende endi ja laste elu varjutav negatiivsuse ja pessimismi tsükkel; et praegustest abivajajatest võiksid kujuneda hoolivad ja küpsed ning vaimselt terved ühiskonna liikmed.  

 

Toetus võimaldab suuremas mahus nõustada lapsi ja lastega töötavaid spetsialiste: kooli- ja lasteaiaõpetajaid, sotsiaaltöötajaid, meedikuid, perekodude ja turvakodu kasvatajaid. Keeruliste juhtumite korral viime läbi võrgustikukohtumisi, et ühiselt põhjalikku sekkumist planeerida.

 

Lähimaks eesmärgiks seame, et iga meie poole pöördunud laps ja perekond saaks asjakohast nõustamisteenust ning teraapiat vajalikus mahus.  

 

Oleme väga tänulikud, et Estiko-Plastar AS aitab meil aidata!

 

 

THE RAY OF HOPE

 

Tartu Child Support Centre owes a deep gratitude to Estiko-Plastar AS for their generous donation that enables us to provide more efficient help for children and their families. Having worked with children and families for over 26 years, we have noticed that in current anxious times, the need for help has shown a tendency of growth. The number of children and young people who suffer from depression, anxiety disorders and tend to cause self-injuries, has unfortunately risen rapidly.

 

Project the Ray of Hope anticipates acting as this ray of hope for distressed kids so that they could once become optimistic adults; for parents by teaching them necessary skills to interrupt the vicious cycle of negativity and pessimism; to help current victims to become caring, mature, and mentally healthy society members. 

 

This donation enables us to provide additional counselling and treatment for kids as well as develop partnership with practitioners who work with children: teachers, social workers, medical practitioners and educators in both children and safe house institutions. In most complicated cases, we can also run network meetings to find the best ways for intervention. 

 

Our immediate goal is to provide adequate counselling and therapy according to the individual need of each referred child and family. 

 

We are very grateful to Estiko-Plastar AS for igniting the Ray of Hope in this special time of the year.