Töötute perede vanemaharidus ja nõustamine

Töötute perede vanemaharidus ja nõustamine

Tartu laste tugikeskus nõustas aastatel 2010-2013 Hasartmängumaksu Nõukogu toel tasuta Lõuna-Eesti töötuid peresid. Töötusega kaasnev stress mõjutab kogu perekonda. On lapsi, kes vanemate töötusest tulenevale perekriisile reageerivad agressiivsuse, depressiooni või ennastkahjustava käitumisega. Projekti käigus toimusid väljasõidupäevad valdadesse, kus toimusid perede nõustamised kohapeal. Projekti raames toimusid juhtumite arutelud sotsiaaltöötjatega.  Pered said jätkuvalt abi Tartu Laste Tugikeskusest.